เครื่องวัดอุณหภูมิ Compact NSF Certified Temperature Indicator รุ่น TM26

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัดวัดอุณหภูมิ Alarm Thermometer - เครื่องวัดอุณหภูมิ ตั้ง Alarm HI/LOW ได้

สามารถตั้งค่าเตือน Alarm ช่วงอุณหภูมิ สูงหรือต่ำได้

TM26: Compact NSF Certified Temperature Indicator ยี่ห้อ Extech, USA

Waterproof Temperature Indicator with Stainless Steel Penetration Probe

The TM26 is an NSF certified Temperature Indicator with long stainless steel penetration probe for measuring in liquids, pastes, and semi-solid food. Ideal for use in food industry, agriculture, and laboratories. Thermometer can be used on desktops with its removable foot stand or can be mounted on wall or metal surfaces with its magnetic back. Meter features ±1.8°F/1°C basic accuracy with 0.1° max resolution, Displays Min/Max reading with reset function, Data Hold freezes current reading on display, Low battery indication, a magnetic back that can be mounted on a metal surface and Waterproof housing to meet an IP65 rating. Complete with magentic back, foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3V button battery.

Features:

  • NSF certified for measuring temperature in liquids, pastes and semi-solid food
  • Includes 4.1" (105mm) stainless steel penetration probe with 5ft (1.5m) cable
  • Measures temperature from -40°F to 392°F (-40°C to 200°C)
  • ±1.8°F/1°C basic accuracy with 0.1° max resolution
  • Audible and visual alarm alerts when temperature level is higher or lower than the user programmed
  • Min/Max, Data Hold and Low battery indication
  • Waterproof housing and sensor designed to meet IP65
  • Magnetic back for mounting on metal surfaces
  • Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3V button battery

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Comparisons: Compact Temperature Indicator TM20 & TM25 & TM26
เปรียบเทียบ
รุ่น TM20 & TM25 &TM26
EXTECH : TM20: Compact Temperature Indicator
EXTECH : TM25: Compact Temperature Indicator
TM26: Compact NSF Certified Temperature Indicator
Specifications TM20 TM25 TM26
 NSF Certified Yes
 Sound Reflector on rear Yes
 Probe  Includes 0.78" (20mm) stainless
 steel probe with 9.6ft (2.9m) cable
 (สายยาว 2.9เมตร)
 Includes 4.1" (105mm) stainless
 steel penetration probe
 with 5ft (1.5m) cable (สายยาว 1.5เมตร)
 Includes 4.1" (105mm) stainless
 steel penetration probe
 with 5ft (1.5m) cable (สายยาว 1.5เมตร)
 Temperature  -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)  -40°F to 392°F (-40°C to 200°C)  -40°F to 392°F (-40°C to 200°C)
 Accuracy  0.5°C @  0° to 24°C  0.5°C @  0° to 24°C  0.5°C @  0° to 24°C
 1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C  1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C  1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C