เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเครื่องวัดเครื่อง วัดอุณหภูมิอินฟราเรด, Infrared Thermometer, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส, อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, Infrared Thermometers
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส หรือ อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometers)
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) หมายถึง เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้การวัดรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัดเป็นการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว (Surface) เท่านั้น และการเลือกเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องศึกษารายละเอียดหลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ ค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

 

รายการสินค้า: