เครื่องวัดอุณหภูมิ ตั้งค่าเตือน Alarm Hi-LOW สูง-ต่ำได้ Compact Temperature Indicator รุ่น TM20

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัดวัดอุณหภูมิ Alarm Thermometer - เครื่องวัดอุณหภูมิ ตั้ง Alarm HI/LOW ได้ รุ่น TM20

สามารถตั้งค่าเตือน Alarm ช่วงอุณหภูมิ สูงหรือต่ำได้

TM20: Compact Temperature Indicator ยี่ห้อ Extech, USA

Waterproof Temperature Indicator with Stainless Steel Probe

The TM20 is a Compact Waterproof Temperature Indicator with Stainless Steel Probe. Includes 0.78" (20mm) stainless steel probe with 9.6ft (2.9m) cable. Measures temperature from -40°F to 158°F (-40°C to 70°C). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3V button battery. CE certified.

Features:

  • Includes 0.78" (20mm) stainless steel probe with 9.6ft (2.9m) cable ***สายโพรบยาว 2.9เมตร
  • Measures temperature from -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
  • ±1.8°F/1°C basic accuracy with 0.1° max resolution
  • Audible and visual alarm alerts when temperature level is higher or lower than the user programmed
  • Min/Max, Data Hold and Low battery indication
  • Waterproof housing and sensor designed to meet IP65
  • Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3V button battery

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Comparisons: Compact Temperature Indicator TM20 & TM25 & TM26
เปรียบเทียบ
รุ่น TM20 & TM25 &TM26
EXTECH : TM20: Compact Temperature Indicator
EXTECH : TM25: Compact Temperature Indicator
TM26: Compact NSF Certified Temperature Indicator
Specifications TM20 TM25 TM26
 NSF Certified Yes
 Sound Reflector on rear Yes
 Probe  Includes 0.78" (20mm) stainless
 steel probe with 9.6ft (2.9m) cable
 (สายยาว 2.9เมตร)
 Includes 4.1" (105mm) stainless
 steel penetration probe
 with 5ft (1.5m) cable (สายยาว 1.5เมตร)
 Includes 4.1" (105mm) stainless
 steel penetration probe
 with 5ft (1.5m) cable (สายยาว 1.5เมตร)
 Temperature  -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)  -40°F to 392°F (-40°C to 200°C)  -40°F to 392°F (-40°C to 200°C)
 Accuracy  0.5°C @  0° to 24°C  0.5°C @  0° to 24°C  0.5°C @  0° to 24°C
 1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C  1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C  1.0°C @ ‐20° to ‐1°C and 25° to 49°C
 2.0°C @ ‐40° to ‐21°C and 50° to 200°C  2.0°C @ ‐40° to ‐21°C and 50° to 200°C  2.0°C @ ‐40° to ‐21°C and 50° to 200°C
 Resolution 0.1° 0.1° 0.1°
 Alarm alerts Hi/Lo Yes Yes Yes
 Data Hold Yes Yes Yes
 Min/Max