หมวดกลุ่ม เครื่องมือวัดสิ่งแวดล้อม

measuring instrumentsEnvironmental Instrument เครื่องมือวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Environment Instrument เครื่องมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Sound level, เครื่องวัดแสง, UV meter, เครื่องวัดอุณภูมิ, เทอร์โมมิเตอร์, เครื่องวัดและบันทึก, วัดแสง, วัดความเร็วลม, Oxygen Meter, เครื่องวัดความชื้น, Moisture Meter, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดออกซิเจน, Oxygen meter, Sound Level Meter, Thermometer, Lux Meter, เครื่องวัดแสง, เทอร์โมมิเตอร์, Datalogger
  • Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม
  • CO2 Meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • CO Meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
  • Gas Analyzers/Testers เครื่องตรวจวัดแก๊ส,ก๊าซ
  • Humidity Temperature เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
  • Humidity Temperature Datalogger เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น
  • Light Meter เครื่องวัดแสง
  • Moisture Meters เครื่องวัดความชื้นไม้
  • Microwave Detector, EMF/ELF Magnet เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  • O2 Meter เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน
  • Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ
  • Sound level meter เครื่องวัดเสียง ระดับเสียง
  • Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์
  • Stopwatches/Timers/Clocks นาฬิกาจับเวลา/ป้ายแสดงเวลา
  • Thermometer Forehead & Body เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
  • Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร

หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องวัดสิ่งแวดล้อม


หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องวัดงานอุตสาหกรรม


measuring instruments หมวดเครื่องมือวัด ทางด้านอุตสาหกรรม Industrial Instrument

มิลลิโอห์มมิเตอร์ Milliohm Meter

  Borescope กล้องส่องในท่อ
  Coating Thickness เครื่องวัดความหนา
  Distance Meter เครื่องวัดระยะทาง
  • Force Gauge เครื่องวัดแรงดึง, แรงกด
  Infrared Thermometers อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์
  Pressure Meters, Manometer เครื่องวัดความดันลม 
  Radiation Monitor เครื่องวัดกัมมันตรังสี
  Scale/Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก
  Thermocouple Thermometers เทอร์โมคับเปิ้ล เทอร์โมมิเตอร์
  Tachometer/Stroboscopes เครื่องวัดรอบ/แบบใช้แสง
  UV Meter เครื่องวัดแสงยูวี
  Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน


Visitors: 19,700