เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers CEM DT-191A

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด

>เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น DT-191A Hygro-Temp. USB Datalogger w/PDF report

เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น ใช้งานง่ายสามารถดึงข้อมูลในรูปแบบ pdf. ไฟล์ได้ทันที

DT-191A: Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers ยี่ห้อ CEM

Easy-to-use Datalogger Records Temperature/Humidity with Date/Time Stamp

Plug-PDF Temperature/Humidity dataloggers

DT-191 series Plug-PDF Temperature/Humidity datalogger can monitor temperature and humidity values effi ciently and conveniently for long time by using the Datalogger.
The readings are saved in the logger and simply read out by your PC with USB interface.
CEM DT-191A USB Temperature/Humidity Datalogger was being designed and manufactured by CEM Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.

Features:
 
 • Plug & Play Temperature and humidity datalogger
 • Software & driver are not required for any operation
 • Automatically generate a PDF report while plugged into computer
 • Immediately USB flash disk PDF report
 • Freely selectable sample rate 1 min to 24h
 • LCD Max Min display
 • Download collected data through USB interface
 • Battery life :up to 1 years (1 minutes sample rate )
 • Alarm display if user-defi ned maximum/minimum value exceed
 • Analysis software used to view graph for logging data
 • Compatible wit