เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity / Temperature Meter รุ่น TH801

 

เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้น Hygro-Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น, ช่วงวัดอุณหภูมิ : -50 - 70°C

รุ่น : TH801

ยี่ห้อ : Nicety

ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

TH801: Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

รายละเอียดทั่วไป : Features
  • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่
  • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
  • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
  • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
  • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น °C องศาเซลเซียส หรือ °F องศาฟาเรนไฮซ์ได้
  • ตั้งเวลาเตือนได้
  • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวนติดผนัง

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification
ช่วงวัดอุณหภูมิ
Temperature Range
 -50 ถึง +70 °C (-58 ถึง 158 °F)
ค่าความละเอียด(อุณหภูมิ)
Resolution
 อุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F)
ค่าความแม่นยำ(อุณหภูมิ)
Accuracy
 อุณหภูมิ ±1°C (1.8°F)
ช่วงวัดความชื้น
Humidity Range
 20% ถึง 99%RH
ค่าความละเอียด(ความชื้น)
Resolution
 1%RH
ค่าความแม่นยำ(ความชื้น)
Accuracy
 ±5%RH
แบตเตอรี่  1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
ขนาดเครื่อง  100 x 108 x 20 มิลลิเมตร
น้ำหนักประมาณ  160 กรัม
 
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง รุ่น TH801 กับ TH802

Comparisons:

TH801 & TH802

เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น นาฬิกา รุ่น TH801
รุ่น TH801
เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น Hygro-Thermometer รุ่น TH802
รุ่น TH802
 Main Feature
ขนาด อุณหภูมิ, ความชื้น ใหญ่กว่า TH802
   • ช่วงวัดอุณหภูมิ, ความชื้น สูงถึง -50~70°C  
แสดงสัญลักษณ์ Comfort, Wet และ Dry
 • อุณหภูมิ, ความชื้น, นาฬิกา มีขนาดเท่ากัน
Unit Range Range
 Temperature Range -50~70°C (-58~158°F) 0~50 °C (32~120°F)
 Resolution Temp. 0.1°C (0.1°F) 0.1°C (0.1°F)
 Accuracy Temp. ±1°C (1.8°F) ±1°C (1.8°F)
 Humidity Range 20~99%RH 30~90%RH
 Resolution %RH 1%RH 1%RH
 Accuracy %RH ±5%RH ±5%RH
 Clock Yes Yes
 COMFORT,  WET, DRY
smiley  indecision  sad Monitor
Yes
 Power 1.5V "AAA" size battery x 1 1.5V "AAA" size battery x 1
 Dimensions
100 x 108 x 20mm
100 x 108 x 20mm
 Weight 160g 160g
 
Main Feature:
TH801
 • TH801 มีขนาดของตัวเลข อุณหภูมิ ความชื้นใหญ่กว่า TH802          
 • TH801 นาฬิกาแสดงเวลาจะเล็กกว่าอุณหภูมิความชื้น
 • TH801 ช่วงวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 70°C
 
TH802
 • TH802 จะมีสัญลักษณ์แสดงสภาพอากาศ ตามช่วงความชื้น คือ Comfort, Wet และ Dry
 • TH802 นาฬิกาแสดงเวลาจะมีขนาดเท่ากันกับอุณหภูมิความชื้น
 • TH802 ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C
 
วิธีการใช้งาน

1. เปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
2. ปุ่มใช้งาน
    a. (MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
    b. (ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
    c. (MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
    d. (RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
3. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่านาที โดยกดปุ่ม ADJ และ กด Mode อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอก็จะกระพริบในส่วนของ ชั่วโมง , โหมดแสดงเวลา , เดือนและวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกรับวนการดังกล่าว
4. ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
5. หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เครื่องไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มใดๆเลย เครื่องจะกลับไปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
6. ในสภาวะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่ในโหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
7. กดปุ่ม MEMORY 1 ครั้งเพื่อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั้งเพื่อดูค่าต่ำสุด และ หากกดค้างไว้ 2 วินาที เครื่องจะทำการเคลียร์ค่าที่บันทึก

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  TH801 Brochure ( 84kb )

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 22,829