เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity / Temperature Meter รุ่น TH801

 

เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้น Hygro-Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น, ช่วงวัดอุณหภูมิ : -50 - 70°C

รุ่น : TH801

ยี่ห้อ : Nicety

ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

TH801: Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

รายละเอียดทั่วไป : Features
  • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่
  • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
  • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
  • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
  • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น °C องศาเซลเซียส หรือ °F องศาฟาเรนไฮซ์ได้
  • ตั้งเวลาเตือนได้
  • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวนติดผนัง

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification
ช่วงวัดอุณหภูมิ
Temperature Range
 -50 ถึง +70 °C (-58 ถึง 158 °F)
ค่าความละเอียด(อุณหภูมิ)
Resolution
 อุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F)
ค่าความแม่นยำ(อุณหภูมิ)
Accuracy
 อุณหภูมิ ±1°C (1.8°F)
ช่วงวัดความชื้น
Humidity