ชุดต่อเพิ่มเครื่องวัดอุณภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Hygro-Thermometer Transmitter Extech RH200W-T

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัดอุณภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Hygro-Thermometer รุ่น RH200W-T

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Temperature/Humidity Transmitter สำหรับ RH200W สามารถต่อได้สูงสุดถึง 8 ตัว

RH200W-T : Wireless Hygro-Thermometer Transmitter ยี่ห้อ Extech, USAExtech RH200W: Multi-Channel Wireless Hygro-Thermometer

Wireless Multi-Channel Temperature/Humidity Transmitter for RH200W

Extech's RH200W-T is a wireless temperature/humidity transmitter for RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature/humidity levels up to 98ft (30m) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Features:
 
  • Up to 8 transmitters can be wirelessly connected to RH200W base station
  • Transmitter LED flashes to indicate normal operation
  • Transmitters can be mounted up to 98ft (30m) from the base station
  • Operates at 433MHz; FCC approved
  • Complete with 2 AA batteries
 
For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)