เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น แบบไร้สาย Multi-Channel Wireless Hygro-Thermometer EXTECH RH200W

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัดอุณภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Hygro-Thermometer รุ่น RH200W

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Temperature/Humidity สามารถใช้งานได้ระยะไกลถึง 30 เมตร

RH200W : Multi-Channel Wireless Hygro-Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Connect up to 8 Wireless Transmitters to Remotely Measure Indoor Temperature/Humidity

Extech’s Multi-Channel Hygro-Thermometer, with easy-to-read 1.3" (33mm) digits, displays indoor Temperature and Humidity levels. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure Temperature/Humidity levels up to 98ft (30m) away. The LCD is designed with an auto-night light and it displays icons that indicate indoor comfort levels and trending arrows that show the increase, decrease or constant readings. It also records Min/Max for the duration of each measurement session. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Extech RH200W: Multi-Channel Wireless Hygro-Thermometer

Features:
 
  • Base Station LCD with Auto-Night Light displays local and up to eight remote Temperature/Humidity readings either auto-cycle or manual mode from the wireless transmitters
  • Easy-to-read 1.3" (33mm) oversized digits
  • Min/Max recording with reset
  • Indoor Comfort icons displayed on Base Station indicating too cold, comfortable, or too hot/humid conditions
  • Trend arrows indicate rising, steady or falling of the Temperature/Humidity readin