เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด ภายใน/ภายนอก Big Digit Indoor/Outdoor Temperature Alert แจ้งเตือน Extech 401014A

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด เปรียบเทียบ ภายใน/ภายนอก Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer Alert

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบแจ้งเตือน อุณหภูมิ สูง/ต่ำ (ภายนอก)

401014A : Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer Alert ยี่ห้อ Extech, USA

Built-in memory stores Min/ Max Temperature readings

Extech’s Big Digit Thermometer simultaneously displays indoor and outdoor temperatures plus it has a user programmable High and Low alarm for outdoor (external probe) temperature. Its wired external weatherproof probe with a 9.6ft (3m) thin cable can easy be installed through windows, doors, or any small openings leading to outdoors or inside a refrigerator/freezer or temperature controlled areas/rooms. Internal memory stores Min/Max readings over time. Thermometer includes a built-in stand for desktop display and mounting bracket for wall display.
 
Features:
 
 • Large LCD with easy-to-read 1" (25mm) digit size
 • Temperature Range:
  • Indoor (built-in sensor): 14 to 140°F (-10 to 60°C)
  • Outdoor (external probe): -58 to 158°F (-50 to 70°C)
 • 0.1°F/°C resolution and basic accuracy of ±1.8°F (±1°C)
 • User programmable High/Low audible alarms for Outdoor Temperature
 • Memory stores Min/Max readings
 • Water resistant/splash proof sensor with 9.6ft (3m) of thin cable for remote temperature measurements
 • Complete with internal and attached remote temperature sensor with cable, built-in stand, AAA battery, and wall mounting bracket

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)