เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT Meter With Color-Coded LCD รุ่น 801038

*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน WBGT with Color-Coded LCD - 801038

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัด เครื่องวัดและบันทึก Thermometer

801038: WBGT Heat Stress Meter with Color-Coded LCD ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Takes the guesswork out of heat stress calculations.

This unique heat stress meter features bright multi-color LCD backlights corresponding to OSHA’s heat stress alert levels. This visual alert system can be seen at a distance allowing management and workers to be instantly aware when the heat index enters potentially dangerous zones. These features, combined with the optional audible alarm help to mitigate the risk of heat-related injuries in the workplace. Calculates heat stress values for direct sunlight and shade and displays humidity, maximum and minimum ambient (TA) and black globe (TG) temperatures. Also indicates low battery and a hold function. In order to connect this model to a computer to stream data, you will need the USB Cable 840054 and Data Acquisition Software 840052. Comes complete with clear instructions, integrated tripod screw and 4 AAA batteries. N.I.S.T. Traceable Certificate of Compliance available (for RH & Air Temperature only).

Dim: 12" × 3" × 1½" (302 × 75 × 37 mm)

Weight: 11 oz (300 g)
 

Features:

  • Calculates Heat Index value for Shaded Conditions
  • Calculates Heat Stress value for Direct Sunlight Conditions
  • Tripod Mounting for Hands-free operation
  • Rugged housing
  • Maximum and Minimum values
  • Data Hold Function
  • Protective sleeve for safe transportation
  • Optional Audible alarm
 
Specifications:
Unit of Measure Range Resolution Accuracy
 Ambient Air Temperature  0 to 50ºC
 32 to 122ºF
0.1  ±0.6ºC (1.5ºF)
 Globe Temperature  0 to 80ºC
 32 to 176ºF
0.1  ±1ºC @15 to 40ºC
 ±2ºC outside this range
 Relative Humidity  5 to 90% 0.1  ±4%
 WBGT  0 to 50ºC
 32 to 122ºF
0.1  ±1ºC @15 to 40ºC
 ±2ºC outside this range