เครื่องบันทึกความดังเสียง Datalogger Sound Level Meter CEM DT-173

 

เครื่องวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter - Datalogger with USB interface รุ่น DT-173 บันทึกข้อมูล ต่อเข้า Computer ได้โดยตรงผ่าน USB port

DT-173: Sound level Meter - Datalogger with USB Interface, ยี่ห้อ CEM

This is a brand new CEM DT-173 CE certified digital sound / noise level datalogger. This meter has a built-in USB port which connects to a Windows PC for uploading the recorded data. This is an ideal instrument for noise monitoring in factory, school, business and traffic areas. This meter conforms to the IEC61672-1 Class 2 standards. This device operates on a 3.6V Lithium battery. This device is very accurate (+/- 1.4 dB) and durable, an ideal companion for your field projects.
 
Features:
 
เครื่องวัดเสียง Sound Meter
 • Conforms to the IEC61672-1 Class 2 for sound level measurement
 • NORM and PEAK mode
 • Over range indication
 • A & C frequency weighting
 • Fast (125ms) and slow (1s) time weighting
 • Calibration via software
 • Manual and automatic start modes
 • Sampling Points: 129920 points for dBA or dBC
 • Sampling Rate: 1 second to 24 hour
 • Data output: USB
 • Software compatible to WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 , 98, 2000, XP, VISTA 7
 
Speccifications:
 Standard Applied
 IEC61672-1 CLASS 2
 Accuracy  ±1.4 dB
 Frequency range  31.5 Hz - 8KHz
 Dynamic range  50dB
 Measuring ranges
 Auto: 30 -130 dB
 Frequency Weighting  A and C
 Time weighting
 Fast 125ms,  Slow: 1 sec
 Microphone  1/2 inch electret condener microphone
 Data memory  129,920 samples
 Battery life  about 240 hours
 LED indicator  Green (operating) and Yellow (memory full) LED
 OS compatibility  Windows 7, 8, 8.1, 10 , 98, 2000, XP, VISTA 7
 Power  One 3.6V battery, specs : 14250 or 1/2AAA
 Dimension  130 x 30 x 25mm (5.1 x 1.1 x 0.9")
 Weight  20g (1oz)
 
Accessories:
 
 • 3.6V Lithum battery
 • Metal of foundation
 • CD software
 
CE     เครื่องวัดเสียงบันทึกเสียง Sound level Datalogger with USB Interface