เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter PM 2.5 & 10 Monitors

ฝุ่นละอองในอากาศ (Particles) ซึ่งจะกระจายอยู่ในรูปแบบของฝุ่นละออง ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งแหล่งที่มาของฝุ่น ควันในอากาศ (Paticles) นั้นโดยส่วนใหญ่ จะออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, การเผาขยะ, และจากแหล่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่น ควันขึ้นไปในอากาศ โดยอนุภาค หรือฝุ่นละออง เหล่านั้นจะมีขนาดเล็กกว่า 2.5μm หรือที่เรียกว่า "PM2.5" มีขนาดเล็กกว่าเซลล์ของมนุษย์ และสามารถสูดดม เข้าสู่ปอดและ กระแสเลือดของคนได้ ซึงฝุ่นละอองเหล่านี้ร่างกายจะไม่สามารถทำการย่อยสลายได้ หรือขับออกมาได้ จึงสะสมในอยู่ในร่างกายมนุษย์ไปเรื่อยๆ จนมีปริมาณมากจนทำให้เป็นอันตราย หรือ ป่วยได้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยปกติค่ามาตรฐาน ที่ทำการวัดการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ควรจะอยู่ที่ค่า PM2.5 (2.5μm) และ PM10 (10 μm)
( μm = micron ไมครอน/ 10,000 ไมครอน = 1 เซนติเมตร)

เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัดฝุ่น Particle Counter เครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 & 10 Monitors

900015 : เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter PM 2.5µm & 10µm ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Measure 2 Channel PM 2.5µm & 10µm of Particle Sizes plus Air Temperature and Relative Humidity

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ พร้อมฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิ ความชื้น

Features:
 
  • PM 2.5
  • Temperature (°F)
  • RH
  • PM 10 (models 900014/15)
  • CO2 (model 900016)
 
Accurately measures air pollution particles of <2.5 microns (PM 2.5), and <10 microns (PM10 – Models 900014/15). These tiny particles travel into the respiratory system reaching the lungs and may cause respiratory and other health problems. Use as a bench-top monitor with the fold-out stand or as a portable meter. All models read ambient temperature and RH. Model 900016 also reads CO2 levels for a complete analysis of indoor air quality. All parameters are simultaneously displayed on a large backlit color TFT display along with a graph of historic data. Comes complete with a rechargeable Li battery and AC power cord.

Dimensions: 5" × 3" × 1½" (132 × 72 × 37 mm)
Weight: 6.7 oz (190 g)
 
Specifications:

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 22,894