กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager CEM DT-9875

กล้องถ่ายภาพความร้อน CEM DT-9875 High Performance Thermal Imagers

DT-9875: High Performance Thermal Imagers Thermometer ยี่ห้อ CEM

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager CEM DT-9875 กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager

DT-9875 CEM กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager ภาพความร้อน แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถบันทึกลงในการ์ด Micro SD Card, สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB โอนข้อมูลภาพถ่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ CEM DT-9875 Thermal Imager สามารถบันทึกวิดีโอพร้อมเสียง

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager CEM DT-9875

High Performance Thermal Imagers

160*120 High Performance Thermal Imager
DT-9873B 160x120 Thermal Imager is a basic one only with full IR. DT-9875 160x120 High Performance Thermal Imager with innovative features and functions helps you to find easily the potential problems. You can perform infrared inspections faster and more
Plant/General Maintenance; HVAC/R; Transportation/Automotive; Cooling and Reheating; Serving areas; Food service Equipment; Cold storage;<