กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager CEM DT-9875

กล้องถ่ายภาพความร้อน CEM DT-9875 High Performance Thermal Imagers

DT-9875: High Performance Thermal Imagers Thermometer ยี่ห้อ CEM

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager CEM DT-9875 กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager

DT-9875 CEM กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager ภาพความร้อน แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถบันทึกลงในการ์ด Micro SD Card, สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB โอนข้อมูลภาพถ่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ CEM DT-9875 Thermal I