แจ้งการชำระเงิน

เลขที่บัญชีในการชำระเงิน
ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 542-2-20768-8 ออมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 353-4-23465-7 ออมทรัพย์ บ้านบึง
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 619-2-37782-2 ออมทรัพย์ บ้านบึง
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 637-1-00950-4 กระแสรายวัน บ้านบึง

 

แบบฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน