เครื่องวัดความชื้นไม้ วัสดุก่อสร้าง Pocket Moisture Meter รุ่น 850001

 

Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD), เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น, Dew Point, Wet Bulb

Rugged, reliable and versatile

เครื่องวัดความชื้นไม้ Moisture Meter วัสดุก่อสร้าง (Building Materials)

850001: Pocket Moisture Meter ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Rugged, reliable and versatile

• Moisture content
• RH
• Dew Point
• Wet Bulb
• Ambient Temperature

Accurately reads elevated moisture content in various materials for use in building inspection and other industries. Seven material group settings cover various woods, cement, concrete, mortar, plaster, and brick. The large LCD withstands freezing temperatures, features a bright backlight, low battery indicator, and a bar graph. Also displays ambient RH, dew point, wet bulb, maximum and minimum temperatures. The pins are minimally invasive while still having the strength to penetrate up to 5 mm through the hardest materials. Sturdy pins remain sharp even after repeated use but unscrew for easy replacement. Features built-in self-calibration and a hold function. Comes ready to use in a soft carrying case with clear instructions and 2 AAA batteries.

Dimensions: 5" × 2¼" × 1" (130 × 56 × 29 mm)Pocket Moisture Meter - built-in self-calibration
Weight: 4 oz (120 g)

Features:

 • Reads 7 different building materials
 • Minimally invasive penetration pins
 • Rugged housing
 • Hold button for maintaining readings
 • Maximum and minimum values
 • Backlight
 • In-cap calibration check
 • LCD that can withstand freezing temperatures
 • Reads ambient temperature in °C or °F
 • Reads ambient humidity and dew point
 • Automatically calculates wet bulb value