เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report รุ่น 88162

 

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด >เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 88162 Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report

AZ88162: Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report ยี่ห้อ AZ-Instrument, Taiwan

Easy-to-use Datalogger Records Temperature with Date/Time Stamp

The datalogger is designed with a rugged housing and a standard USB connector where stored readings (up to 48,000 data) are conveniently transferred to a PC in PDF or Excel® spreadsheet format when plugged in. Additional features include an 8-location logger bookmark, 6-language options, programmable sampling interval, adjustable alarm, and password-protected security log-in. Large LCD optimizes viewing and the smart LED provides color-coded humidity, and temperature reading status.

Datalogger, also been called as Data Recorder or Temperature Recorder, it’s the device that can measure and record the Temperature and Relative Humidity value, which had been widely used in a variety applications that related to Temperature and Humidity Monitoring.

AZ88162 Temperature & Humidity USB Datalogger was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.
 

Features:

 • Plug & Play temp. & % RH logger with USB 2.0 connector
 • Software & driver are not required for any operation
 • Automatically generate a PDF and Excel report while plugged into computer
 • High accuracy thermistor and capacitive RH sensor
 • Completely programmable by users for maximum flexibility includes: 6 languages, sampling interval, start delay, alarm delay, unit, alarm range, alarm type, password and user name
 • Compact, light and IP65 (not include sensor area)
 • Big LCD provides excellent viewing experience
 • Count key to review max. & min value of logged data
 • Dual color LED provides instant status indicator: REC and Low battery and High/Low temperature
 • Large memory capacity, 24000 Temp. &24000 %rH points.
 • Powered by 2pcs CR2032 batteries.
 • Mark key to provide 8 marking during transition period
 • PDF file contains summary, graph and detailed data list
 • EN12830 and RoHS compliance
 
Specifications:
( Model )
Comparisons:
AZ8816x Series
88160 Temp. USB Datalogger w/PDF report
รุ่น 88160
88161 : Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External Temp. Probe 15CM.88161 : Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External Temp. Probe 2CM.
รุ่น 88161
88162 : Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report
รุ่น 88162
 Temp. Datalogger  Temp. Datalogger
 w/Ext. Probe 15cm.
 Temp. Datalogger
 w/Ext. Probe 2cm.
 Temp. + %RH Datalogger
 Temp. range  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)
 Temp. resolution  0.1°C , 0.1°F  0.1°C , 0.1°F  0.1°C , 0.1°F
 Temp. Accuracy  ±0.5°C  ±0.5°C  ±0.5°C
 Humidity range - -  Capacitor, 0.1~99.9%RH
 Humidity resolution - -  0.1%RH
 Humidity Accuracy - -  ±3% (at25°C, 10~99%), others ±5%
 Ext. Temp. range -  NTC thermistor, -30~70°C , -22~158°F -
 Ext. Temp. resolution -  0.1°C , 0.1°F -
 Ext. Temp. Accuracy -  ±0.5°C -
 Sampl ing points  48000 readings  24000 Int. and 24000 Ext.  24000 Temp. and 24000 Humidity
 Sampl ing interval  30 seconds, 5,10,30,60,90,120 minutes
 Start delay  0, 5,30,45,60, 90,120 minutes and 24 hours
 Alarm range  Programmable from -30 to 70°C and 1~99.9%RH ( for 88162 only )
 Alarm delay  0, 5,30,45,60, 90,120 minutes
 Alarm type  Single Event, Cumulative, Disable
 Operation keys  3 Keys (Start/Stop key & Mark key & Count key)
 LED indicator  REC, High / Low alarm
 Battery  2PC 3.0V CR2032,  3 months l ife time
 Operating temp.  -30~70°C (Logging status); room temp.(PC mode)
 Operating RH%  Humidity < 90%
 Storage temp.  -40~85°C
 Storage RH%  Humidity < 90%
 Dimensions  110(L)*45(W)*17(T) mm
 Weight  ~80g
 
AZ USB datalogger family:

Accessories:

 • Includes 2 CR2032 batteries, USB cover (can be used as a stand), wall mounting screw, and built-in hanger

Optional accessory:

 • VZ87P6AZ1 or VZ87P6AZ2 external temp. Probe (for 88161 only)

Easily generate a PDF report or Excel spreadsheet when plugged into a PC.

Easily generate a PDF report or Excel spreadsheet when plugged into a PC.  

CE    88162: Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
Ordering Information:           
88160...............USB Temperature Datalogger w/PDF report
88161...............USB Dual Temperature Datalogger w/PDF report ( w/External Temp. Probe Size. 15cm. or w/External Temp. Probe Size. 2cm. )
88162...............USB Temperature + %RH Datalogger w/PDF report

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 19,700