เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report รุ่น 88161 + External probe 2cm.

 

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด >เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 88161 Temp. USB Datalogger w/PDF report

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ พร้อมหัวโพรบ ยาว 2.0 เซนติเมตร สายโพรบ ยาว 200 เซนติเมตร

AZ88161: Dual Temperature USB Datalogger w/PDF report w/External probe 2cm. ยี่ห้อ AZ-Instrument, Taiwan

P/N: VZ87P6AZ2 : External Temp. Probe Size 2cm. With out Handle
Cable : 200cm w/3.5mm Jack

Easy-to-use Datalogger Records Temperature with Date/Time Stamp

The datalogger is designed with a rugged housing and a standard USB connector where stored readings (up to 48,000 data) are conveniently transferred to a PC in PDF or Excel® spreadsheet format when plugged in. Additional features include an 8-location logger bookmark, 6-language options, programmable sampling interval, adjustable alarm, and password-protected security log-in. Large LCD optimizes viewing and the smart LED provides color-coded humidity, and temperature reading status.

Datalogger, also been called as Data Recorder or Temperature Recorder, it’s the device that can measure and record the Temperature value, which had been widely used in a variety applications that related to Temperature Monitoring.

AZ88161 USB Temperature Datalogger was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.

Features:
 
 • Plug & Play temperature datalogger with USB 2.0 connector
 • Software & driver are not required for any operation
 • Automatically generate a PDF and Excel report while plugged into computer
 • High accuracy thermistor sensor
 • Completely programmable by users for maximum flexibility includes: 6 languages, sampling interval, start delay, alarm delay, unit, alarm range, alarm type, password and user name
 • Compact, light and IP67(88160) or IP65 (88161)
 • Big LCD provides excellent viewing experience
 • Count key to review max. & min value of logged data
 • Dual color LED provides instant status indicator: REC and High/Low temperature
 • Large memory capacity, 48000 readings.
 • Powered by 2pcs CR2032 battery, easy replacement.
 • Mark key to provide 8 marking during transition period
 • PDF file contains summary, graph and detailed data list
 • EN12830 and RoHS compliance
 
Specifications:
( Model )
Comparisons:
AZ8816x Series
88160 Temp. USB Datalogger w/PDF report
รุ่น 88160
88161 : Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External Temp. Probe 15CM.88161 : Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External Temp. Probe 2CM.
รุ่น 88161
88162 : Temp.+%RH USB Datalogger w/PDF report
รุ่น 88162
 Temp. Datalogger  Temp. Datalogger
 w/Ext. Probe 15cm.
 Temp. Datalogger
 w/Ext. Probe 2cm.
 Temp. + %RH Datalogger
 Temp. range  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)  NTC thermistor, -30~70°C (-22~158°F)
 Temp. resolution  0.1°C , 0.1°F  0.1°C , 0.1°F  0.1°C , 0.1°F
 Temp. Accuracy  ±0.5°C  ±0.5°C  ±0.5°C
 Humidity range - -  Capacitor, 0.1~99.9%RH
 Humidity resolution - -  0.1%RH
 Humidity Accuracy - -  ±3% (at25°C, 10~99%), others ±5%
 Ext. Temp. range -  NTC thermistor, -30~70°C , -22~158°F -
 Ext. Temp. resolution -  0.1°C , 0.1°F -
 Ext. Temp. Accuracy -  ±0.5°C -
 Sampl ing points  48000 readings  24000 Int. and 24000 Ext.  24000 Temp. and 24000 Humidity
 Sampl ing interval  30 seconds, 5,10,30,60,90,120 minutes
 Start delay  0, 5,30,45,60, 90,120 minutes and 24 hours
 Alarm range  Programmable from -30 to 70°C and 1~99.9%RH ( for 88162 only )
 Alarm delay  0, 5,30,45,60, 90,120 minutes
 Alarm type  Single Event, Cumulative, Disable
 Operation keys  3 Keys (Start/Stop key & Mark key & Count key)
 LED indicator  REC, High / Low alarm
 Battery  2PC 3.0V CR2032,  3 months l ife time
 Operating temp.  -30~70°C (Logging status); room temp.(PC mode)
 Operating RH%  Humidity < 90%
 Storage temp.  -40~85°C
 Storage RH%  Humidity < 90%
 Dimensions  110(L)*45(W)*17(T) mm
 Weight  ~80g
 
AZ USB datalogger family: