น้ำยาบัพเฟอร์ Tripak Buffer Pouches (4.01, 7.00 and 10.00pH plus rinse solution) รุ่น PH103

Water Quality Analysis , Water Quality Instrument เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ > น้ำยาบัพเฟอร์ น้ำยาปรับตั้งค่า pH buffer solution แบบซอง ขนาด 20 มิลลิลิตร ราคาประหยัด จากอเมริกา

pH buffer solution 4 , 7 , 10 + น้ำยาทำความสะอาดหัวอิเล็กโทรด

แบบซอง ขนาด 20 มิลลิลิตร (ใช้งานได้ทันที สะดวกไม่ต้องผสมน้ำ)

PH103: Tripak Buffer Pouches (4, 7 and 10pH plus rinse solution)

ยี่ห้อ Extech, USA 

Pre-made convenient calibration solutions for pH meters

Convenient, pre-measured pH calibration solutions for your meter. Rinsing solution used for cleaning off the pH electrode before and after taking measurements to prevent contamination (6 pouches of pH4 solution, 6 pouches of pH7 solution, 6 pouches of pH10 solution, 2 pouches of rinse solution).

Features:

  • Easy to use, already made fresh pH buffers for calibration
  • 6ea. of 4, 7, 10pH plus 2 Rinsing solutions
  • Helpful table printed on the pouch shows what the pH value should be vs. the temperature of the buffer solution measured
  • Rinsing solution for cleaning the electrode before taking the next measurement to prevent contamination
  • Convenient pouch eliminates the need for a cup to store buffer or rinsing solution

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

CE  warranty6

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665