สินค้า EXTECH โปรโมชั่น ลด 20%

Q4 2017 Extech Promotions
  สินค้า EXTECH โปรโมชั่น ลด 20%

เริ่ม Jan 1' 2018 หรือจนกว่าสินค้าหมด

Get 20% Off!

Offer Valid: Jan 1, 2018 หรือจนกว่าสินค้าหมด

Get 20% off when you buy one of the following Extech test & measurement instruments:

Get the full offer details

  • 407732      - Sound Level Meter
  • 42280        - Temperature and Humidity Datalogger
  • RHT30        - USB Humidity/Temperature Datalogger
  • TH30          - USB Dual Temperature Datalogger
  • 45170        - 4-in-1 Environmental Meter
  • BR80          - Digital Multimeter True RMS Digital Multimeter
  • BR250        - Video Borescope/Wireless Inspection Camera
  • EX205T      - Digital Multimeter True RMS Digital Multimeter
  • EX350        - Digital Multimeter 11 Function True RMS Multimeter + NCV

 

รายการสินค้า:เงื่อนไข ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 20,060