สินค้า EXTECH โปรโมชั่น ลด 20%

Q2 Extech Promotionสินค้า EXTECH โปรโมชั่น! ลด 20% เริ่ม Jan 1, 2018 หรือจนกว่าสินค้าหมด

Get 20% Off!

Offer Valid: July 1 - Sep 30, 2018

Get 20% off when you buy one of the following Extech borescopes/inspection cameras between April 1 and Junly 30, 2018:

Get the full offer details

 • BR80 - Video Borescope Inspection Camera (17 mm camera, 2.4" LCD display)
 • BR150 - Video Borescope Inspection Camera (9 mm camera, 2.4" LCD display
 • BR200 - Video Borescope/Wireless Inspection Camera (17 mm camera, 3.5" LCD display)
 • BR250 - Video Borescope/Wireless Inspection Camera (9 mm camera, 3.5" LCD display)
 • 45170 - 4-in-1 Environmental Meter
 • TH30 - USB Dual Temperature (Air/External Probe) Datalogger
 • RHT30 - USB Humidity/Temperature Datalogger
 • 407732 - Dual-Range Type 2 Digital Sound Level Meter with Backlit LCD
 • 42280 - Indoor Temperature and Humidity Datalogger with User-Programmable Audible/Visual Alarms & USB Interface
 • EX350 - 11-Function True RMS Multimeter with Non-Contact Voltage Detector, Low Impedance and Low Pass Filter
 • EX205T - 7-Function True RMS Digital Multimeter