เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น CO2, Humidity and Temperature Datalogger, SD CARD รุ่น SD800

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ บันทึกความชื้น CO2 ผ่าน SD Card > CO2 / Humidity Temperature Datalogger > เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ  ความชื้น

SD800: CO2/Humidity/Temperature Datalogger ยี่ห้อ Extech, USA

Records data on an SD card in Excel® format

SD800 monitors air quality in schools, office buildings, greenhouses, hospitals and anywhere that high levels of carbon dioxide are generated. Selectable data sampling rate of 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconds or automatic. Maintenance free dual wavelength NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor. Triple LCD simultaneously displays CO2, Temperature and Relative Humidity. Complete with six AAA batteries, 2G SD memory card, universal AC adaptor, and mounting bracket.

Features:

   Checks for Carbon Dioxide (CO2) concentrations
   Maintenance free dual wavelength NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor
   Triple LCD simultaneously displays CO2, Temperature and Relative Humidity
   Measurement
                    Ranges CO2 : 0 to 4,000ppm;
                    Temperature : 32 to 122°F (0 to 50°C);
                    Humidity : 10 to 90%RH
   Datalogger stores readings on an SD card in Excel® format for easy transfer to a PC
   Selectable data sampling rate: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconds or Auto
   Complete with six AAA batteries, 2G SD memory card, universal AC adaptor, and mounting bracket

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 CO2  0 to 4,000ppm
 Accuracy  ±40ppm (<1000ppm); ±5% rdg (>1000ppm)
 Resolution  1ppm
 Temperature  32 to 122°F (0 to 50°C
 Accuracy  ±1.8°F/0.8°C
 Resolution  0.1°F/°C
 Humidity  10 to 90%
 Accuracy  ±4%RH
 Resolution  0.1%
 Datalogging  2,000K data using 2G SD memory card
 Dimensions  5.2 x 3.1 x 1.3" (132 x 80 x 32mm)
 Weight  9.9oz (282g)