เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น Hygro-Thermometer Psychrometer Kit Extech RH305

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัดอุณภูมิความชื้น Thermometer - Humidity & Temperature Meters Psychrometer Kit รุ่น RH305

เครื่องวัดอุณหภูมิ Humidity , Wet bulb, Dew Point, Air Temperature Meters with 33% and 75% calibration bottles

RH305: Hygro-Thermometer Psychrometer Kit ยี่ห้อ Extech, USA

Includes a RH300 with 33% and 75% calibration bottles, PC cable, and case

Kit includes RH300 humidity meter, external temperature probe, 33% and 75% humidity calibration standards, and batteries. The meter simultaneously displays relative humidity, air temperature and dew point or wet bulb. Can also measure external temperature measurement using the temperature probe supplied in the kit. Compact meter is ideal for field applications. Unique sensor cap closes to protect to protect meter during storage. Advanced features include data hold, selectable auto power off, and MAX/MIN/Average reading. The meter can be calibrated in the field using the 33% and 75% humidity bottles supplied in the kit. A hard case is included for storing the calibration bottles when not in use.

Features:

  • Simultaneous display of %RH, Temperature and Dew point or Wet Bulb or Probe Temperature
  • Wet bulb measurements without slinging
  • Calculates T1-T2 differential (Air Temperature-External Probe Temperature) using optional probe
  • Unique sensor cap design twists to closed position for protection during storage
  • Switchable °F/°C temperature units with 0.1° resolution
  • Includes 33% and 75% humidity calibration reference bottles

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
Unit Range Max Resolution Basic Accuracy
 Humidity  10 to 90%RH 0.1%RH  ±3%RH
 Temperature (internal)  -4 to 122°F (-20 to 50°C) 0.1°  ±1°F or ±0.6°C
 Temperature (external)  -4 to 158°F (-20 to 70°C) 0.1°  ±1°F or ±0.6°C
 Dew Point  -90.4 to 122°F (-68.0 to 49.9°C)
 Wet Bulb  -6.9 to 122°F (-21.6 to 49.9°C)
 Dimensions  7 x 1.9 x 1" (178.5 x 48.4 x 24.7mm
 Weight  3.3oz (95g)

CE