เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด ภายใน/ภายนอก Big digits In/Outdoor Thermometer รุ่น Big digits 800015

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด ภายใน/ภายนอก หน้าจอขนาดใหญ่, Big Digits Temperature Indoor / outdoor

800015 Big Digits: Bigs Digits LCD Display Indoor/Outdoor Thermometer, ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Big digits Display Indoor/Outdoor Thermometer

Simultaneously displays internal and external temperature on a 3 3/16" x 2½" LCD, Jumbo Display enough to be read across a room. Useful as an indoor/outdoor thermometer, in incubators or anywhere simultaneous internal and external readings are required. Can be wall mounted or freestanding with easel back. The outdoor sensor is mounted on a 9½’ cable. Comes with 1 AAA battery which lasts a full year. N.I.S.T. traceable certificate of compliance available.

Dimensions: 4 ¼” x 3¾ x 7/8” (110 x 97 x 20 mm)
Weight 6 oz (170 g)

Features:
  • 2 rows Big digits LCD display
  • Indoor and Outdoor temperature display at the same time.
  • Selection of °C or °F range.
  • Maximum and Minimum temperature memory function.
  • DAILY reset of maximum and minimum records function with internal clock.
  • Battery "AAA" x 1
  • Dim: 4¼” x 3¾” x 7/8” (110 x 97 x 20mm).
  • Weight: 6oz  (170g).

Specifications:
Temperature Range Resolution Accuracy
Indoor -10 ~ 50°C & 23 ~ 122°F 0.1°C or F ±1°C, 2°F
Outdoor -50 ~ 70°C & -58 ~ 158°F 0.1°C or F ±1°C, 2°F

***สายโพรบ Outdoor sensor is mounted on a 9½’ (~3.0 เมตร) cable.

CE  UL