เครื่องวัดอุณหภูมิในอาหาร ของเหลว เนื้อสัตว์ ผลไม้ T-Shaped Thermometer รุ่น HI 145

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณภูมิ T-Shaped Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร ของเหลว, เนื้อสัตว์แช่แข็ง, อาหารแช่แข็ง, ผลไม้, ดิน

HI 145: T-Shaped Thermometer ยี่ห้อ Hanna, USA

thermometers were developed for HACCP programs that need high standards of performance with simplicity of use

Features:

  • ±0.3°C accuracy
  • T-shaped body for easy reading
  • Two probe lengths available
  • CAL CHECK®
  • Ideal for semi-solids, deep fryers and soup preparation
  • Exceptionally long battery life of over a year 

HI 145 thermometers were developed for HACCP programs that need high standards of performance with simplicity of use. The durable T-shaped handle fits comfortably in hand and is ideal for applications where applied force is necessary for insertion, such as with incoming meat inspection and semi-frozen foods. The LCD positioned on top of the meter allows for easy reading in cooking applications.

HI 145-00 and HI 145-01 are equipped with a 125 mm (5”) long AISI 316 stainless steel probe. The sharp conical tip provides fast response and improved accuracy over the entire range.

HI 145-20 and HI 145-30 are supplied with a 300 mm (12”) long stainless steel probe; ideal for monitoring hot liquids, such as deep frying and soup preparation. With an automatic CAL CHECK® feature, the HI 145 series performs a self check of its calibration status and displays it on the LCD. This feature ensures accuracy, repeatability and confidence in readings.

Specifications:
 Range HI 145-00
HI 145-20
 -50.0 to 220°C
  HI 145-01
HI 145-30
 -58.0 to 428°F
 Resolution HI 145-00
HI 145-20
 0.1°C (-50.0 to 199.9°C)
 1°C (200 to 220°C)
  HI 145-01
HI 145-30
 0.1°F (-58.0 to 199.9°F)
 1°F (200 to 428°F)
 Accuracy HI 145-00
HI 145-20
 ±0.3°C (-20.0 to 90.0°C);
 ±0.4% F.S. (outside)
  HI 145-01
HI 145-30
 ±0.6°F (-4 to 194.0°C);
 ±0.4% F.S. (outside)
 Probe HI 145-00
HI 145-01
stainless steel 125 x dia 5 mm (4.9 x dia 0.2")
  HI 145-20
HI 145-30
stainless steel 300 x dia 5 mm (11.8 x dia 0.2")
 Battery Type/ Life    1.5V AAA / approximately 10,000 hours of continuous use;
 auto-off after 8 minutes of non-use
 Enviro