เครื่องวัดอุณหภูมิในอาหาร ของเหลว เนื้อสัตว์ ผลไม้ รุ่น HI 151-00

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณภูมิ Checktemp®4C Folding Pocket Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในอาหาร ของเหลว, เนื้อสัตว์แช่แข็ง, อาหารแช่แข็ง, ผลไม้, ดิน

HI 151-00: Checktemp®4C Folding Pocket Thermometer ยี่ห้อ Hanna, USA

Checktemp®4 provides practical temperature measurement for the food service industry

Features:

  • ±0.3°C accuracy
  • CAL CHECK®
  • Stainless steel folding probe with penetration tip
  • Enables angled measurement
  • Ergonomic
  • Auto shut-off

The folding Checktemp®4 provides practical temperature measurement for the food service industry.

Special attention was given to the ergonomic form of Checktemp®4. This thermometer fits comfortably and securely in your hand. The LCD on the side of the handle is easy to see and read. The fast responding, fold-away probe is made of high quality, stainless steel and can penetrate semi-frozen and semi-solid foods like meats, ice cream and cheeses. When you are finished using your Checktemp®4, wipe the probe clean and fold it away. Checktemp®4 automatically turns OFF so you can safely carry it in your pocket. CAL CHECK®

As you unfold the stainless steel probe, the Checktemp® 4 automatically turns ON and immediately performs a calibration test. This unique HANNA feature, CAL CHECK®, provides the security of knowing you have accurate measurements. CAL CHECK® also lets you know if your battery level is low or if your meter requires recalibration.

Specifications:
 Range  -50.0 to 220°C
 Resolution  0.1°C (-50.0 to 199.9°C)
 1°C (200 to 220°C)
 Accuracy  ±0.3°C ±1 digit (-20.0 to 90.0°C);
  ±1% F.S. ±1 digit (outside)
 Calibration Check  automatic, at startup
 Probe  stainless steel, with penetration tip, 117 x dia 3.5 mm (4.6 x dia 0.14")
 Battery Type / Life
 1.5V AA / approximately 25,000 hours of continuos use;
 auto-off after 8 minutes of non-use
 Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
 Dimensions  165 x 50 x 20 mm (6.5 x 2.0 x 0.8")
 Weight  100 g (3.5 oz.)
 
Applications:
   - Food Industry
   - Frozen and semi-solid samples
   - Liquid solutions
   - Agriculture (soil)
   - Laboratorie

Order Information:

HI 151-00 (Checktemp® 4 C) is supplied with battery and instructions.
For meter with Factory Calibration Certificate, order HI 151-001
For meter without CAL Check®, order HI 151-01

CE    

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  HI 151-00 Brochure ( 235kb )

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 22,829