ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN16A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ : Digital Mini Multimeter มัลติมิเตอร์, อุณหภูมิ  > เครื่องมือวัด Multimeter มัลติมิเตอร์ with Type K Temperature

MN16A: Digital Mini MultiMeter ยี่ห้อ Extech, USA 

Compact Autoranging multimeter with 11 functions including Temperature

Features:

  • Large easy to read digital display
  • AC/DC Voltage & Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Continuity, Diode Test, Type K Temperature and Duty Cycle
  • Auto power off with disable feature
  • Complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe and test leads


For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Comparisons: 
Extech MN1x Series
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN15A
รุ่น MN15A
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ Digital Mini MultiMeter รุ่น MN16A
รุ่น MN16A
Basic Accuracy
MN15A MN16A
 Ranging Manual Ranging Autoranging  
 DC Voltage 600V (0.1mV) 600V (1mV)   ±0.5% ±1.2%
 AC Voltage 600V (0.1V) 600V (0.1mV) ±1.2% ±1.5%
 DC Current 10A (0.1mA) 10A (0.1μA) ±1.5% ±1.5%
 AC Current - 10A (0.1μA) - ±1.8%
 Resistance 20MΩ (0.1Ω) 40MΩ (0.1Ω) ±0.8% ±1.2%
 Capacitance - 100μF (0.01nF) - ±3.0%
 Frequency - 5MHz (0.001Hz) - ±1.2%
 Temperature
-4 to 1400°F
(-20 to 750°C)
-4 to 1400°F
(-20 to 750°C)
±(3%rdg + 8 digits)
 Duty Cycle - 01 to 99.9% - ±1.2%
 Battery Test 9V & 1.5V Batteries -  
 Category rating CAT III-600V CAT III-600V  
 Dims/ Wt  5.43x2.83x1.5" (138x72x38mm)/ 5.4oz (153g)
 
MN15A: Digital Mini MultiMeter, with Type K Temperature
 
CE ETL CAT III 600V
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,667