เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น ภายใน/ภายนอก Remote RH / Temp Monitor รุ่น 800027

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ภายในและภายนอกอาคาร

Remote Temperature, Relative Humidity RH > เปรียบเทียบอุณหภูมิ ความชื้น 2 จุด ภายใน/ภายนอกอาคาร รุ่น 800027

800027: Remote Temperature / Humidity Monitorยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Remote Relative Humidity (RH) Monitor and Digital Thermometer

The remote ambient temperature / relative humidity sensor is mounted on a cord over 7’ long. Place the highly accurate sensor inside a desiccator, refrigerator, drying or other environmental chamber and view simultaneous displays of temperature and RH outside on the large LCD. Recalls min/max readings on both parameters. ºC and ºF selectable. Stands or wall mounts. N.I.S.T. traceable certificate of compliance available.

Dimensions: 4¼" × 4" × 7/8" (110 × 102 × 20 mm)
Weight 5oz (142g)

Features:

  • Large digits LCD display.
  • Indoor Temperature Reading / Indoor Humidity (RH) Reading
  • Outdoor (remote) Temperature Reading / Outdoor (remote) Humidity (RH) Reading
  • Indoor Min/Max temperature and MAX indoor humidity values.
  • Outdoor Min/Max temperature and MAX outdoor humidity values.
  • In / Out °C/°F Selectable °C/°F display
  • Maximum and Minimum temperature and humidity recording.
  • Battery "AAA" x 1
  • Dim: 4¼" × 4" × 7/8" (110 × 102 × 20 mm)
  • Weight: 5oz  (142g).

Specifications:
Unit Range Resolution Accuracy
 Temperature In  0 to 50°C (32 to 122°F)  0.1°C or F  ±1°C ( ±2°F)
 Temperature Out  -50 to 70°C (-58 to 158°F)  0.1°C or F  ±1°C ( ±2°F)
 Humidity In/Out  10 to 99%  1%  ±5%

***สายโพรบ Outdoor sensor is mounted on a 54" (~1.50 เมตร) cable.

CE