เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบปากกา Pocket Humidity/Temperature Pen รุ่น 44550

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในอากาศ แบบปากกา Humidity Temperature > เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น

44550: Pocket Humidity/Temperature Pen ยี่ห้อ Extech,USA

Built-in sensors provide simultaneous readings of Relative Humidity and Temperature

The 44550 is a pen style humidity and temperature meter. Featuring a dual LCD for simultaneous display of relative humidity and Temperature (°C/°F switchable). Measures humidity from 20 to 90%RH and temperature from 14 to 122°F (-10 to 50°C) with ±5%RH; ±2°F, ±1°C accuracy. Pocket sized for quick and reliable measurements at any location. Max/Min memory functions for display of highest and lowest readings for both measurements. Complete with pocket clip and one LR44 button battery.

Features:

  • Humidity: 20 to 90%RH (±5%RH)
  • Temperature: 14 to 122°F or -10 to 50°C
  • Accuracy: ±5%RH; ±2°F, ±1°C
  • Max/Min with "Clear" function

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
Unit % Relative Humidity Temperature
 Range  10 to 85%   14 to 122ºF (-10 to 50ºC)
 Basic accuracy  ± 5%  ± 2ºF/1ºC
 Resolution  1%RH   0.1ºC or ºF
 Sensor Type      Resistive ceramic    Thermistor
 Power  One LR44 button battery
 Dimensions  5.9 x 0.8 x 0.7” (150 x 20 x 18mm)
 Weight  0.7oz (20g)
 
CE warranty
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 25,199