เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น Digital Psychrometer,Dew Point,Wet Bulb + InfraRed Thermometer รุ่น RH401

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด > เครื่องวัดอุณภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ - 4in1 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Dew Point, Wet Bulb +  InfraRed Thermometer 

RH401: Hygro-Thermometer, Dew Point, Wet Bulb + InfraRed Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Humidity, Wet bulb, Dew Point, Air Temperature plus Non-contact IR Temperature

The RH401 is a Digital Psychrometer with a Built-in IR thermometer that allows quick non-contact surface temperature measurements. Displays air temperature, humidity and surface temperature or dew point, humidity and surface temperature or wet bulb, humidity and surface temperature on a triple LCD with backlighting. The IR thermometer features adjustable emissivity and a spot/distance ratio of 8:1. The meter calculates the temperature difference between IR surface temperature and dew point. Ideal for spotting potential areas with mold. Other features include data hold, programmable auto power off and a retractable probe that protects the sensors when the meter is not in use. Includes hard case and four AAA batteries.

Features:

  • Triple display with backlighting
  • Displays Air temp+RH+surface temp or Dew Point+RH+surface temp or Wet Bulb+RH+surface temp
  • Built-in InfraRed Thermometer with laser pointer and 8:1 distance to target ratio
  • Adjustable emissivity from 0.3 to 1.0
  • Precision humidity capacitance sensor is retractable for protection during transportation and storage
  • Calculates T1 (IR Surface Temperature) - DP (Dew Point) differential

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
Unit Range Max Resolution  Basic Accuracy
 Humidity  10% to 95%  0.1%RH  ±3%
 Temperature (internal)  -4 to 122°F (-20 to 50°C)  0.1°   ±1.8°F or ±1°C
 Temperature (external)  -328 to 2498°F (-200 to 1370°C)  0.1°  ±0.3% or ±1.8°F/±1°C
 Dew Point       -90.4 to 122°F (-68.0 to 49.9°C)
 Wet Bulb           -6.9 to 122°F (-21.6 to 49.9°C)
 Dimensions    9 x 2.2 x 1.7" (230 x 57 x 44mm)
 Weight  5.3oz (153g)
 
EXTECH RH401: Digital Psychrometer + InfraRed Thermometer
Applications:
  • Monitor Wet Bulb, Dew Point, Relative Humidity and Temperature
    in factories, clean rooms, offices, and greenhouses
  • Non-contact InfraRed surface temperature measurements in hard
    to reach areas such as heating and air conditioning duct
  • Humdity monitoring in schools, offices and manufacturing or storage areas