เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer with Grains Per Pound (GPP) Display รุ่น RH490

เครื่อง มือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > เทอร์โมมิเตอร์ > เครื่องวัดอุณภูมิ > Thermometer - Humidity & Temperature Meters

เครื่อง วัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity & Temperature Meters (Highest 2% RH accuracy) และไอน้ำ with Grains Per Pound (GPP) Display.

RH490: Precision Hygro-Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Highest 2% RH accuracy with Grains Per Pound (GPP) Display

Anyone whose job relies on calculating humidity levels will appreciate the Extech Hygro-Psychrometer. In addition to measuring relative humidity in 30 seconds, this handheld instrument captures dew point, wet bulb, temperature and water vapor levels (Grams per Kilogram and Grains per Pound). This utility tool will store maximum and minimum readings until the memory is cleared and includes a data-hold button for rapidly fluctuating measurements. Complete with carrying case and 9V battery.

Features:

  • Less then 30 seconds of RH response time
  • Water vapor in GPP
  • Dual backlit display
  • Simultaneous display of: Humidity/Temperature, Humidity/Dew Point or Humidity/Wet Bulb
  • Slim design with rubberized side grips
  • Data Hold and Min/Max functions

Simultaneous display of:
ความชื้น หรือ GPP (g/kg) กับ อุณหภูมิ
ความชื้น หรือ GPP (g/kg) กับ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point)
ความชื้น หรือ GPP (g/kg) กับ Wet Bulb

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Function Range Basic Accuracy
 Humidity   0~100%RH  ±2%RH ~ ±2.5%RH
 Temperature (Internal)  -30~100°C (-22~199°F)  ±1.0°C (1.8°F)
 Dew Point Temp.  -30~100°C (-22~199°F)
 Max. Resolution  0.1%RH, 0.1°F/°C
 Wet Bulb Temp.  0~80°C (32~176°F)
 Absolute Humidity  0 to 1120GPP (0 to 160g/kg)
 Response time  <30 seconds (at 25°C/90% RH instill air)
 Dimensions  7.8x1.7x1.3" (200x45x33mm)
 Weight  200g

CE  NIST