เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น 87798 Dew Point SD Card Logger Datalogger SD card รุ่น 87798

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ บันทึกความชื้น > Temperature - Humidity - Dew Point Datalogger ผ่าน SD card  >เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณไอน้ำ รุ่น 87798

Dew point คือ หน่วยวัดปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ

Relative Humidity (%RH) คือ หน่วยวัดความชื้นในอากาศ หรือ ความชื้นสัมพัทธ์

87798: Temp. Humidity, Dewpoint SD card Datalogger ยี่ห้อ AZ-Instrument, Taiwan

Dew Point SD Card Logger

Datalogger, also been called as Data Recorder or Temperature Recorder, it’s the device that can measure and record the Temperature and Relative Humidity value, which had been widely used in a variety applications that related to Temperature and Humidity Monitoring. AZ8808 Temperature & Relative Humidity Logger was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.
 
Dew point is the temperature to which air must be cooled to become saturated with water vapor.
 
The measurement of dew point is related to humidity. A higher dew point means there will be more moisture in the air.
 
AZ87798 Dew Point SD Card Logger was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.