เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Dew Point, Compact Hygro-Thermometer รุ่น RH210

เครื่อง มือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ > เครื่องวัดอุณภูมิ > เทอร์โมมิเตอร์ > เครื่องวัดความชื้น > Humidity & Temperature Meters

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity & Temperature & Dew point Meters

RH210: Compact Hygro-Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Measures Temperature, Humidity and Dew Point

The RH210 is a Hygro-Thermometer that measures Relative Humidity, Temperature and Dew Point. This compact hydro-thermometer is ideal for many industrial or residential applications. Complete with probe and 39" (1m) cable, 9V battery and soft case.

Features:

  • Compact design features large dual display of Temperature and Humidity or Dew Point
  • Uses precision capacitance sensor
  • Min/Max function stores & recalls highest and lowest readings
  • Data Hold function freezes reading on display
  • Auto Power Off with disable feature
  • Complete with probe and 39" (1m) cable, 9V battery, and soft case

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
Function Range Max Resolution Basic Accuracy
 Humidity  10% to 95%RH  0.1%RH  ±3%RH
 Temperature  32 to 122°F (0 to 50°C)  0.1°  ±1.5°F(±0.8°C)
 Dew Point  -13.5 to 120.0°F (-25.3 to 48.9°C)  0.1°  ±2.2°F (±1.2°C)
 Dimensions  5.3 x 2.4 x 1.3" (135 x 60 x 33mm)
 Weight  9.3oz. (264g)

RH210: Compact Hygro-Thermometer  Compact handheld Hygro-Thermometer with large dual
  LCD displays Temperature and Humidity or Dew Point
  simultaneously. Dew Point measurement can indicate if
  conditions are suitable for painting. Ideal for many industrial
  applications or home use.

  Applications:
  - Water Restoration
  - Factories
  - Clean rooms
  - Offices
  - Storage facilities
  - Greenhouses
  - Painting
  - HVAC

 

CE   warranty   Extech RH210 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Dew Point, Compact Hygro-Thermometer