เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer Clock รุ่น 445702

เครื่องมือวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ และความชื้น พร้อมนาฬิกา(ตั้งปลุกได้) > เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณภูมิ > Hygro-Thermometer Clock

เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, นาฬิกา(ตั้งเวลาปลุกเตือนได้)

445702: Hygro-Thermometer Clock ยี่ห้อ Extech, USA

Combines 3 displays for Time, Temperature, and Humidity

Features:

  • Clock displays 12/24 hour time
  • Max/Min with "reset" function
  • Humidity: 10 to 85%
  • Temp: 14 to 140°F or -10 to 60°C
  • Accuracy: ±6%RH; ±1.8°F, ±1°C

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Humidity range  10 to 85%
 Basic RH accuracy   ± 6%
 Temperature range  14 to 140°F (-10 to 60°C)
 Basic Temperature Accuracy  1.8°F/1°C
 Dimensions  4.3 x 2.8 x 0.8” (109 x 71 x 20mm)
 Weight   4oz (113g)

EXTECH Hygro-Thermometer Clock 445702  CE