เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น EasyView Hygro-Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น EA20

Instruments > Humidity Meters > เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Dual display of RH, Temperature, Dew Point and Wet Bulb

EA20: EasyView™ Hygro-Thermometer ยี่ห้อ Extech, USA

Dual display of RH, Temperature, Dew Point and Wet Bulb

The EA20 is a Hygro-Thermometer that measures Relative Humidity, Temperature, Dew Point, and Wet Bulb and displays any two parameters (Temperature and Humidity or Dew Point, or Wet Bulb) simultaneously. Min/Max function stores and recalls highest and lowest readings. Timer function displays the elapsed time (mins : secs and day : hour). Additional features include: programmable auto power off time frame, switchable °C/°F temperature units, Data Hold, Auto power off, and Low battery and over-range indication. Complete with built-in stand, protective holster, probe sensor with 39 in. (1m) coiled cable, and 6 AAA batteries.

Features:
 • Compact and rugged design features large display and bargraph
 • Display any two parameters (Temperature and Humidity or Dew Point, or Wet Bulb) simultaneously
 • Min/Max function stores & recalls highest and lowest readings
 • Timer function displays the elapsed time  (mins : secs and day : hour) to the minimum and maximum readings
 • Programmable auto power off time frame
 • Remote capacitance sensor with 39" (1m) coiled cable  
 • Switchable °C/°F temperature units
 • Data Hold function freezes reading on display
 • Auto power off to save battery life
 • Low battery and overrange indication
 • Complete with built-in stand, protective holster, probe and 6 AAA batteries

Specifications:

Comparisons:

Extech EA20 & EA25

เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น EasyView Hygro-Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น EA20
รุ่น EA20