เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer Humidity Big Digit Remote Probe รุ่น 445715

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer Humidity Big Digit Remote Probe 

รุ่น 445715

ยี่ห้อ Extech, USA 

445715: Humidity Alert with Remote Probe

Simultaneous display of Temperature and Humidity

This Big Digit Hygro-Thermometer with extendable probe (18” cable) measures humidity from 10% to 99% RH and temperature from 14 to 140°F (-10 to 60°C). Accuracy of ±4%RH and ±1°C/1.8°F. This meter also includes maximum, minimum and rest functions and has a rear calibration adjustment post with optional RH calibration bottles. Comes complete with built-in stand, mounting bracket, sensor, and 1 AAA battery.

Extends sensor on 18" (457mm) cable.

Features:

  • Max/Min with reset function
  • Rear calibration adjustment pot
  • Humidity: 10 to 99% RH
  • Temperature: 14 to 140°F (-10 to 60°C)
  • Optional RH calibration bottles
  • Accuracy: ±4%RH; ±1°C/1.8°F
  • Dimensions: 4.3 x 3.9 x 0.78" (109 x 99 x 20mm)
  • Weight: 6oz (169g)
  • Complete with built-in stand, mounting bracket, sensor, and 1 AAA battery; optional calibration salt bottles

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
UnitRangeAccuracy
Temperature 14 to 140° F  ± 1.8° F within 14° F to 122° F
‐10 to 60° C  ± 1.0° C within ‐10° C to 50° C
Humidity 10% to 99%  ± 4% RH within 25% to 85% RH and 32 to 122°F (0 to 50°C)
Battery  1.5V 'AAA' cell