เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point รุ่น 445815

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น > with Dew Point and Alarm Hygro-Thermometer > Humidity Alert with Dew Point Programmable Alarm warns of High Humidity Conditions รุ่น 445815

445815: Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point ยี่ห้อ Extech, USA

Programmable Alarm warns of High Humidity Conditions

This Humidity Meter with Alarm and Remote Probe features a large triple display of relative humidity, temperature and dew point. Has a built-in stand for sitting on a desk but can also be mounted to a wall with included bracket. A visual and audible alarm warns when the humidity level goes above or below the adjustable set point. Meter also stores the maximum and minimum readings. Remote probe extends 18 in. for measuring behind walls. Ideal for use in humid areas where mold can become a problem. Comes complete with built-in stand, wall mount bracket, and 2 AAA batteries.

Features:

  • %RH audible and visual alarm alerts when humidity exceeds set limit
  • Displays Dew Point temperature
  • Max/Min with reset function
  • Humidity: 10 to 99%RH
  • Temperature: 14 to 140°F (-10 to 60°C)
  • Basic Accuracy: ±4%RH; ±1.8°F, ±1°C

Specifications:
UnitRange
 Humidity  10 to 99%
 Temperature  14 to 140°F (-10 to 60°C)
 Basic Accuracy  ±4%RH; ±1.8°F/1°C
 Dimensions  4.3 x 3.9 x 0.78" (109 x 99 x 20mm)
 Weight  6oz (169g)

CENIST

Ordering Information:
445815.....................Humidity Alert II Hygro-Thermomete with dew Point
445815-NIST............445815 with Calibration Traceable to NIST.
RH300-CAL...............Optional 33% and 75% RH Calibration standards