เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง Mini Photo Tachometer รุ่น 461700

Discontinued Product
สินค้าเลิกผลิต

Discontinued Product - Replacement By 461750

เครื่อง มืออุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น 461700 เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง Mini Photo Tachometer

461700: PocketTach® Mini Photo Tachometer ยี่ห้อ Extech, USA

Non-contact rpm measurements up to 99,999rpm

Features:

  • Large easy to read (99,999 count) LCD display
  • Autoranging with 0.1% basic accuracy
  • Hold button freezes displayed reading
  • Ergonomically designed and pocket sized housing with protective finger guard
  • Easy to operate by simply contacting the rotating object with the sensor tip and read
  • 461750 Contact model with surface wheels enable tachometer to measure linear surface speeds in ft/min, m/min, and yd/min
  • 461700 Non-contact integral light beam model with ideal measurement range up to 6" (150mm) distance
  • Complete with 9V battery; 461700 includes reflective tape and 461750 includes surface wheels

Specifications:
 
Comparisons :