เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง Digital Photo Tachometer รุ่น DT-6234B

เครื่อง มือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Laser Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ > Tachometer เครื่องวัดรอบแบบใช้แสงเลเซอร์ ช่วงวัด 99,999RPM หน้าจอใหญ่ อานค่าง่าย มีระบบจำค่าท้ายสุด เลือกช่วงวัดอัตโนมัติ

เครื่องวัดความเร็วรอบ มอเตอร์ PHOTO TACHOMETER รุ่น DT-6234B

DT-6234B: Digital Photo Tachometers เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ แบบแสง

ยี่ห้อ CEM

Fast and accurate RPM and surface speed measurements. 6234B Digital Tachometer provides
fast and accurate Non-contact RPM and surface speed measurements of rotating objects. Using reflective tape on object to be measured and pointing the integral light beam or laser. 6236B contact Tachometer combines both contact and non-contact models for use in all applications.

Features:

  • Large 5 digit LCD display is easy to read. 
  • Auto-ranging with 0.05% accuracy 
  • Built-in memory recalls last Max/Min value stored 
  • Non-contact measurement 

Specifications:
 Test Range  2.5 to 99,999RPM(r/min)
 Resolution  0.1RPM(2.5 to 999.9RPM) 1RPM(over 1,000RPM)
 Total Test Range  1~99,999
 Display  5digits 18mm(0.6") Yellow green backlight LCD
 Accuracy  ±(0.05%+1 digit)
 Sampling Time  0.5 sec(over 120RPM)
 Range Select  Auto-Ranging
 Memory