เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (100psi) รุ่น 840083

General Industrial Instrument, General Scientific Instrument เครื่องมือวัด ทั่วไป ในงาน อุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ Manometer เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม Flow Rate - เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer รุ่น 840083

Range (0 to 100psi), Resolution (0.1psi) Gauge/Differential Pressure meter

840083: Differential Pressure Manometer (100psi) ยี่ห้อ SPER SCIENTIFIC, USA

Five models are available covering a wide range of 2 PSI to 100 PSI 

These digital manometers are ideal for measuring low differential pressure in clean rooms, test and balance, medical equipment, HVAC, pneumatic systems and computer peripherals. They are portable, and weigh only 5 oz. (150 g) including the battery, these meters are convenient for use in the lab, field or factory. All read gauge, and differential min/max, hold, and auto power off functions. The RS232 port enables communication with a computer. High accuracy of ±0.3% fs at 25ºC, repeatability: ±0.2% (max ±0.5%) FSO, and combined linearity and hysteresis: ±0.2 (Max ±1.0%) FSO. All Sper Scientific Manometers come ready to use with connection hose, instructions, and a 9V battery, in a hard shell carrying case. N.I.S.T. traceable certificate of calibration available.(Option +เพิ่ม 4,000บาท)

Dimensions: 7⅛" × 2¾" × 1" (182 × 72 × 30 mm)
Weight: 5 oz (150 g)
 
Specifications: (เปรียบเทียบสเปคแต่ละ รุ่น)
Meter รุ่น 840085 รุ่น 840080 รุ่น 840081 รุ่น 840082 รุ่น 840083
Range ± Res. Range ± Res. Range ± Res. Range ± Res. Range ± Res.
   PSI 2 0.001 5 0.001 15 0.01 30 0.01 100 0.1
   In H²O 55.4 0.01 138 0.1 415 0.1 830 0.1 2768 1
   kPa N/A 34.5 0.01 183 0.1 207 0.1 684 0.1
   Ft H²O 11.5 0.01 34.6 0.01 69.2 0.01 231 0.1
   In Hg 10.2 0.01 30.54 0.01 61.08 0.01 203.6 0.1
   Cm H²O
   (840085 is
   in mmH²O)
1410 1 352 0.1 1050 1 2110 1 7030 1
   mbar 138 0.1 345 0.1 1034 1 2068 1 6895 1
   Bar 0.138 0.001 0.345 0.001 1.03 0.001 2.07 0.001 6.89 0.001
   mm of Hg N/A 259 0.1 776 0.1 1550 1 5170 1
   Oz Inch² 80 0.01 240 0.1 480 0.1 1600 1
   Kg cm² 0.35 0.001 1.05 0.001 2.10 0.001 7.03 0.001
   Max Pressure 20 PSI 20 PSI 30 PSI 60 PSI 150 PSI

 

CE  NIST 

Accessories:
    •  Manometer with connection hose, instructions, and a 9V battery, in a hard shell carrying case.
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instrumentsDownload ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า