เครื่องวัดความหวาน Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC รุ่น RF15

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer ชนิดกล้องส่อง Range : 0 to 32%

RF15: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC

ยี่ห้อ Extech, USA

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

Features:

  • Compact size, easy to operate
  • Automatic Temperature Compensation (ATC) from 10 to 30°C
  • Provides accurate and repeatable measurements on easy to read scale
  • Requires only 2 or 3 drops of solution
  • The prism and lens with a simple focus adjustment
  • Complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette and calibration solution

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)
 
Specifications:
Type of Measure Ranges Resolution Accuracy
 Sucrose (ATC)
 0 to 32% Brix (10 to 30°C)
0.2
±0.2%
 Dimensions  6.6 x 1.6 x 1.2" (170 x 40 x 30mm)
 Weight
 7oz (200g

Accessories: 

  • Complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette and calibration solution

warranty

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า
 

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :