เครื่องวัดความหวาน Pocket Digital Refractometer Brix 40 ~ 95% รุ่น 300052

เครื่องวัดความหวาน แบบดิจิตอล Pocket Digital Refractometer Brix

300052: Pocket Digital Refractometer Brix 40 ~ 95% ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Laboratory accuracy in the field

These lightweight, compact pocket refractometers are ideal for determining Brix concentrations in fruits and beverages as well as cutting oils and organic samples. They measure concentrations in brix, salinity and a wide variety of other parameters in the field with laboratory accuracy. These handheld refractometers are small, light and simple to use as optical refractometers, but with the precision of a digital readout. They read samples as small as 1 ml. Sample temperature is initially displayed on the large LCD followed by the measurement results.

They have easy-to-read LCDs that eliminates the possibility of interpretation errors. The sophisticated microprocessor provides automatic calibration, automatic temperature compensation (ATC) and automatic shutoff (after 3 minutes). A sturdy water resistant case protects the electronics from wet environments and makes for easy clean ups. All models feature one button calibration to distilled water and indicate when the battery should be replaced (8000 readings). They come ready to use with distilled water, transfer-pipet, AAA battery, instructions and a carrying case.

Brix refractometers, which are also called sugar refractometers, are commonly used in the food and beverage, agriculture and wine industries. Fruit farmers will use a refractometer to check the sugar content of fruit on the vine to determine the best time for harvesting. Sper Scientific handheld sugar – brix refractometer is an ideal measurement instrument for the food and beverage industry.

Dimensions: 4⅝" × 2⅜" × 1¼" (118 × 62 × 32 mm)
Weight: 4.6 oz (130 g)
 
Specifications:
 
Sper Scientific Pocket Digital Refractometer


Accessories: 
   • With distilled water, transfer-pipet, AAA battery, instructions and a carrying case.
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า

Download   Sper Scientific 300050 - 300055 Brochure ( 312KB )
 
 
 
Comparisons: Refractometer of Sper Scientific Brand.

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,665