เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer 0 ~ 32% w/ATC รุ่น HB-113ATC

เครื่องวัดความหวาน Refractometer > Refractometer เครื่องวัดค่าความหวาน RHB-32ATC-NEW กล้องวัดค่าความหวาน 0-32% Sugar Fruit Juice wine สำหรับเครื่องดื่ม Soft Drink น้ำผลไม้ Calibrate ง่าย

HB-113ATC: Brix Refractometer 0 ~ 32% Range w/ATC

Brix Refractometer is developed for working with sugar related liquids (fruit juice, soft-drinks, wine, honey),  help monitor to control sugar concentrations in foods and beverages.  Checking the “ripeness” of fruit in the field, verifying product quality after harvesting or controlling concentrations during processing and packaging. Refractometer provide critical information to ensure product quality.  This model are also commonly used for controlling the concentration of various industrial fluids (cutting lubricants and flux rinsing compounds)

Features :

เครื่องวัดค่าวัดความหวาน (Refractometer) รุ่น RHBN-32ATC

  • Easy and very convenient to use
  • High Quality, Accurate testing result
  • ATC compensation Range (Built-in Automatic Temperature Compensation) from 10ºC to 30ºC

Specifications :
  • Measuring Range :  Brix 0-32%
  • Minimum Divisions :  Brix 0.2% 
  • Accuracy : Brix : + 0.2%
  • Automatic Temperature Compensation (ATC)
  • The reference of temperature is 20ºC
  • Length : 170mm 
  • Weight: 250g
  • Heavy duty (Durable Aluminum)

Accessories :
  • Pipette x 1 pieces
  • Mini screw driver x 1
  • Soft Carrying Case
  • Operation Manual (User Manual)

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบกล้องส่อง

หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  RHB-32ATC Brochure ( 292kb )

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 23,667