เครื่องวัดความเร็วรอบ (rpm)

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer/Stroboscopes

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ มีหลายลักษณะ ของการใช้งานและการวัด อาทิ

1. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง (Non Contact)
2. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง และแบบสัมผัส (Non Contact and Contact)
3. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์,Tachometer,Stroboscopes,เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์,เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง,เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส

รายการสินค้า: