เทอร์โมมิเตอร์ Type J/K, Dual Input Thermometer with Alarm รุ่น 421502

2 Channel เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคับเปิ้ล Thermocouple thermometer

421502: Type J/K, Dual Input Thermometer with Alarm ยี่ห้อ Extech, USA

Thermometer with dual display, relative and programmable High/Low audible alarms

The 421502 Dual Type K/J Input Thermometer has a dual display and programmable High/Low audible alarms. It features a high, 0.05-percent accuracy, Min/Max/Average readings, Data Hold, Relative function, and differential temperature measurement between Type J, Type K or both J and K. Comes complete with two Type K bead temperature probes, protective holster with stand, and 9V battery.

Features:
  • Temperature range: -328 to 2498°F (-200 to 1370°C) for Type K and -328 to 1922°F (-200 to 1050°C) for Type J
  • Rugged water resistant design with protective holster/stand
  • Large 2000 count LCD displays T1, T2 or T1-T2, plus Elapsed Time
  • Data Hold, Relative, MIN/MAX/AVG and HOLD functions
  • Programmable Hi/Lo audible alarms
  • Selectable °C/°F units

 

For complete specs please download the product datasheet (not available for some accessories)

Specifications:
 Range, Type K °F (°C)   -328 to 2498°F (-200 to 1370°C)
 Range, Type J °F (°C)  -328 to 1922°F (-200 to 1050°C)
 Basic Accuracy   ±(0.05% rdg +0.6°F); ±(0.05% rdg +0.3°C)
 Resolution  0.2°F/0.1°C
 Dimensions   7.6 x 3.6 x 2.1" (192 x 91 x 53mm)
 Weight  13oz (365g)
CE  NIST

Accessories:
  • Complete with two Type K bead temperature probes, protective holster with stand, and 9V battery.
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments
  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า


 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Online Store :

Visitors: 25,195