เครี่องวัดความนำไฟฟ้า/เครื่องวัดตะกอน Conductivity/TDS/Temp Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity Meter หรือ Electrical Conductivity (EC) / เครื่องวัดตะกอน TDS Meter

3-in-1 Conductivity/TDS/Temp Meter พร้อมฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิน้ำ

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter Electrical Conductivity (EC) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter Electrical Conductivity (EC) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter Electrical Conductivity (EC) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter Electrical Conductivity (EC) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter Electrical Conductivity (EC)

Conductivity หรือ การนำไฟฟ้า เป็น วิธีวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากมีอยู่ของสาร ประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออนคือไอออนที่มีประจุลบ) หรือ แคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออนคือไอออนที่มีประจุบวก)  อ่านเพิ่มเติม.....รายการสินค้า:


Visitors: 22,894