เครื่องวัดความเร็วลมและปริมาตรลม Handheld Anemometer CMS/CFM รุ่น 8906

Anemometer Air Velocity เครื่องวัดความเร็วลม > เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม CMS/CFM Thermo-Anemometer

รุ่น 8906

ยี่ห้อ AZ-Instrument, Taiwan

8906:Handheld Anemometer CMS/CFM Thermo-Anemometers

Integral Fan Air Flow Meter CMS/CFM Thermo-Anemometer

 เครื่องวัดความเร็วลม Handheld anemometer CFM/CMMสามารถวัดค่าความเร็วลม อุณหภูมิลม อัตราลม CMS/CFM
  • ช่วงวัดความเร็วลม 0.40~30 m/s ( m/s, km/h, mph, knot, ft/min, CMS, CFM)
 ช่วงวัดอัตราลม 0 ถึง 9999 CMS/CFM
 สามารถบันทึกขนาดของพื้นที่หน้าตัดได้ถึง 8 ค่า (ตารางเมตร , ตารางฟุต)
 
สามารถอ่านค่าเฉลี่ย ฟังก์ชั่น AVERAGE (AVG) วัดค่าเฉลี่ยความเร็วลม และ ปริมาตรลมสูงสุด 8 จุด
  เซ็นเซอร์แบบใบพัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม แบบแรงเสียดทานต่ำ
  พร้อมฟังชั่น ค้างค่า , บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด , ปิดเครื่องอัตโนมัติ 

 

Features:

  FASHION DESIGN WITH ONE HEAD OPERAION
  INTEGRAL FAN WITH TEMP. SENSOR BUILT-IN 
  MEASURES AIR VELOCITY ,TEMPERATURE
  WINDSPEED METRIC AND IMPERIAL UNITS SELECTABLE
  TEMP. UNITS  C/ F SELECTABLE
  DISPLAY MAX. /MIN./AVG. VALUE
  MAX. /MIN./AVG. VALUE
  HOLD FUNCTION TO FREEZE CURRENT READINGS
  AUTO POWER OFF IN 20 MINS INACTIVITY TO SAVE POWER
  SLEEP AND NON-SLEEP MODE SELECTABLE
  LCD DISPLAY FLASH AS LOW BATTERY INDICATOR
  8 POINTS VELOCITY AVERAGE, VOLUME
 
Specifications:
 Wind speed range
 0.4 ถึง 30.0 m/s
 1.4 ถึง 108.0 km/h
 0.9 ถึง 67.0 mph
 0.8 ถึง 58.3 knot
 80 ถึง 5900 ft/min
 Wind speed accuracy
 Wind speed resolution
 ±3% of full scale
 0.1m/s
 Air temp. range  -10~50.0 °C
 Air temp. accuracy
 Air temp. resolution
 ± °C
 0.1 °C/ °F