เครื่องวัดความชื้นไม้ วัสดุ Wood Moisture Meter รุ่น MO220

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุ Moisture Meter

รุ่น MO220

ยี่ห้อ Extech, USA

สามารถวัดชนิดเนื้อไม้ ได้ถึง 170 ชนิด พร้อมระบบ Calibration Check

MO220: Wood Moisture Meter

Integral pins and remote hand-press probe

The MO220 is specifically designed for monitoring moisture in wood. Memory contains 8 wood groups with calibrations for approx. 170 species of wood. Measurements can be taken using the integral pin electrodes or the included heavy duty remote probe. Automatically temperature compensated (ATC) readings when used with the temperature probe. Built-in calibration check, replaceable measurement electrode pins, user settable Auto Power off (1 to 9 minutes) with disable, and Low battery indication. Complete with protective cap, temperature probe, heavy duty remote moisture probe, replacement pins, two AAA batteries, and soft case.

Features:

  • Monitor moisture in wood and other building materials
  • Measure directly with the built-in moisture pins or use remote hand-press probe on hard surfaces
  • Memory contains 8 wood groups with calibrations for approximately 170 species of wood
  • Designed in a rugged double molded housing construction and is pocket sized for one-handed operation

Specifications:
 Display  Dual measurement scale LCD with bargraph metering
 Measurement principle  Electrical resistance
 Range  Wood: 6 to 44%
 Electrode length  8mm (0.3”)
 Electrode pins  Integrated, replaceable
 Auto Power OFF  After approx. 15 minutes
 Power supply  Two (2) ‘AAA’ 1’5V batteries
 Meter housing  Impact-proof plastic
 Operating Temperature  0 to 40°C (32 to 104°F)
 Operating Humidity  85% Relative Humidity maximum
 Dimensions  130 x 40 x 25mm (5.1 x 1.6 x 1.0”)
 Weight  100g (3.5oz)

เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้วัสดุ Moisture Meter รุ่น MO220 Extech, USA  CE