เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น แบบกราฟ Humidity Temperature Chart Recorder รุ่น RH520A-220

เครื่อง วัดอุณหภูมิ และบันทึกอุณหภูมิ > Humidity Temperature Chart Recorder > เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ  ความชื้น รุ่น RH520

RH520A-220: Humidity Temperature Chart Recorder with Detachable Probe ยี่ห้อ Extech, USA

Graphical datalogger for Humidity/Temperature measurements and Dew Point calculation

This paperless chart recorder provides simultaneous digital and graphical display of relative humidity and temperature. The display also shows dew point, date and time and Min/Max measurements. Stored readings can be recalled on the display or downloaded to a PC to obtain a permanent record. Provisions for wall mounting or the control panel swivels to act as a desk stand. The user can set audible and visual alarms with High and Low limits for humidity and temperature. Comes complete with detachable sensor probe with 1 meter cable, RS-232 cable with USB adapter, LabView-based software, 100-240 VAC 50/60Hz adapter, and three AA batteries.

Best value paperless chart recorder in the market that's easy to set up and operate

Features:

  • Simultaneous numerical and graphical display of Humidity and Temperature readings, plus Time and Date
  • Measures Humidity (10 to 95%RH) and Temperature (-20.0°F to 140.0°F) plus calculates Dew Point
  • Basic accuracy 3%RH, 1.8°F/1°C
  • Large dual graphical LCD displays with adjustable vertical and horizontal TAC resolution
  • Internal memory records up to 49,000 data points and can be transferred to a PC via RS-232 serial port for further data analysis
  • LCD indicates percentage of memory remaining

Specifications:
 Relative Humidity Range  10.0 to 95.0%
 Temperature Range  -20.0 to 140.0°F (-28.0 to 60.0°C)
 Accuracy  ±3% Relative Humidity; ±1.8°F/±1°C 
 Dimensions  5 x 7.7 x 0.9" (129x195x22mm)
 Weight  12.6oz (357g)
 
Humidity Temperature Chart Recorder Applications:
   • Monitor and record Laboratory or clean Room
     Temperature and humidity history
   • Record process conditions
   • Generate warning when conditions
      are outside required limits
   • Monitor controlled environment areas such as
      freezers, storage areas and other critical areas
   • Stor humidity and temperature historical
      data for report generation 
 
Extech RH520A Humidity+Temperature Chart Recorder Showcase Video
 
Accessories:
  • Complete with built-in stand, detaachable probe with 3ft (1m) cable, RS232 cable to USB adaptor, PC software, 100-240VAC 50/60Hz adapter and 3AA battreries.
CE  NIST      EXTECH RH520A-220: Humidity Temperature Chart Recorder with Detachable Probe EXTECH เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Humidity-Temperature แบบกราฟ Chart Recorder

Ordering Information:
RH520A-220...............CHART RECORDER, Humidity & Temp, W/220V Adaptor
RH520A-220-NIST.......CHART RECORDER, Humidity & Temp, W/220V Adaptor & NIST
RH522.........................Humidity and Temperature Probe
SL123.........................AC Alarm Relay Module
SL124.........................DC Alarm Relay Module
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments