เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น แบบไร้สาย Wireless Humidity/Temperature Monitor Set รุ่น 800254

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบไร้สายWireless Humidity/Temperature, วายเลส เทอร์โมมิเตอร์

รุ่น 800254

ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

800254: Wireless Humidity/Temperature Monitor Set

ตัวรับ-ตัวส่ง สามารถว่างตำแหน่งการใช้งาน ได้ระยะห่างไกลสูงสุดถึง 30 เมตร

Monitor RH and Temperature from up to 100ft away
 
Monitor RH & temperature inside an environmental chamber or clean room without opening the door. Place the weatherproof (IPX3) sensor outdoors, in green houses, warehouses, air ducts and other hard to reach places and continuously monitor ambient RH & temperature from a remote location. The wireless sensors broadcast to the monitor from up to 100ft (30M) away without obstructions, using a wireless RF signal. The monitor displays the local and remote temperatures in ºC or ºF, recalls min/max on both, and indicates when the batteries are low in both the sensors and monitor. It also displays user adjustable, audible and visible, Hi / Lo Alarms, on both temperature and RH, for the base unit and the remote sensors. The monitor comes with one sensor that also displays local RH and temperature and stands on a bench or wall mounts. Each monitor can be paired with up to 3 sensors with the additional sensors sold separately. Comes with 2 x AAA batteries for the monitor and 2 x AA batteries for the sensor. Available with an optional N.I.S.T. traceable certificate of compliance.

Dimensions: Monitor: 3 1/8" x 3 1/8" x 1 1/4" (80 x 80 x 30 mm) Sensor: 4 1/2" x 2 1/2" x 1" (110 x 60 x 30 mm).
Weight: Monitor: 4 oz (113 g) Sensor: 4 oz (113 g) with batteries.
 
Specifications:
Thermometer/ Hygrometer Indoor Display Unit
  Range Resolution Accuracy
Operating Temperature: -10°C ~ 60°C
14°F ~ 140°F
0.1°C
0.2°F
±1°C
±2°F
Operating RH%: 0 ~ 95%
@25°C (77°F)
1% RH

Remote Wireless Sensor
  Range Resolution Accuracy
Operating Temperature: -20°C ~ 70°C
4°F ~ 158°F
0.1°C
0.2°F
±1°C
±2°F
Operating RH%: 10 ~ 95%
@25°C (77°F)
1% RH
RF Transmission Frequency: 433 MHz
RF Transmission Range: 30 meters in open area
Temperature Sensing Rate: 43 ~ 47 seconds
 
Accessories:
• 1 x 800254 : Wireless Digital Humidity/Temperature (Monitor)
• 1 x 800255 : Humidity/Temperature (sensor) with bench stand and wall mount. (สินค้าในชุดจะมี Humidity/Temperature (sensor) รุ่น 800255 จำนวน 1 ชุด)
• 2 x AA + 2 x AAA (1.5V AAA) alkaline battery.
• User manual.
 
OPTIONAL ACCESSORIES:
• ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้น แบบไร้สาย "Additional Wireless Humidity/Temperature Sensor" รุ่น 800255
Additional Humidity/Temperature Sensor - 800255*** ท่านสามารถซื้อชุด Sensor รุ่น 800255 เพิ่มเติม เพื่อแยกวัดอุณหภูมิ/ความชื้นได้ (สูงสุด 3 จุด)
 
CE
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า