เครื่องวัดกรดด่าง แบบหลอด Test Tube ATC pH Pen Meter รุ่น 850063

Test Tube ATC pH Meter แบบหลอด, Range of 0~14 with an Accuracy of ±0.1pH and Resolution 0.1

รุ่น 850063

ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

เครื่องวัดกรดด่าง pH Meter > เครี่องวัดค่าพีเอช อุณหภูมิ > pH Meter/TEMP Meter

เครื่องวัดกรด-ด่าง ATC pH Meter & วัดค่าพีเอช อุณหภูมิ แบบหลอดวัดยาว 12 ซม.

850063:  Test Tube ATC pH Pen ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Fits standard test tubes 16x50 mm or larger.

 

Features:

  • Waterproof IP65 housing
  • Hold function
  • One-button, three-point calibration
  • Automatic buffer recognition for calibration accuracy
  • Customizable calibration values
  • Measuring stability indicator
  • Protective storage bottle for sensor
  • Low-battery indicator
  • Automatic shutoff
  • Dual pH and temperature display  (Model 850063)
  • Monitors temperature in °F or °C  (Model 850063)

Specifications:
Comparisons Product:
 
Model:
เครื่องวัดกรดด่าง แบบหลอดแก้ว Test Tube pH Pen Meter รุ่น 850062
รุ่น 850062